عاشق دلداده

تقدیم به همه عاشقان دل داده

عشق یعنی ...

عشق                                      بیداد    من

باختن                  یعنی                    لحظه                 عشق

جان                          سرزمین             یعنی                        یعنی

زندگی                                 پاک من عشق                               لیلی و

قمار                                                                                       مجنون

 در                                       عشق یعنی ...                              شدن

ساختن                                                                                    عشق

دل                                                                                   یعنی

کلبه                                                                        وامق و

یعنی                                                                    عذرا

عشق                                                           شدن

  من                                                عشق

 فردای                                یعنی

  کودک                        مسجد

  یعنی             الاقصی

عشق  من

 

عشق                                      آمیختن                                         افروختن

یعنی                                 به هم          عشق                               سوختن

چشمهای                      یکجا                    یعنی                       کردن

پر ز                 و غم                            دردهای             گریه

خون/ درد                                                   بیشمار

 

  عشق                                 من

    یعنی                           الاسرار

    کلبه                  مخزن

     اسرار     یعنی

     عشق

[ دوشنبه یکم مهر ۱۳۹۲ ] [ 19:19 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

دلم برای تو تنــــــگ شده !
آپلود,آپلود عكس,آپلود سنتر,آپلود فایل,آپلود دائمی

دلم برای آرامش صــــدایت
برای دوسَت دارم هایت
دلم برای آغوشت
دلم برای تو
تنــــــگ شده !

[ شنبه سی ام شهریور ۱۳۹۲ ] [ 19:2 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

حرف های ساده ، نگاه های معصوم و پاک

0a8b989aac165256fafa77a155ca6161-425


اینفدردنبال فیافه های بزک شده نباشیم

اینقدر نگیم اگه خوشکله لایکش کن

اینقدر نگیم به خوشگلیش از 1 تا 10 چند میگی

اینقدر نگیم به رنگ لاکش چه نمره ای میدی

اینقدر نگیم بکوب لایکو به افتخار رنگ رژ لبش

کمی انسان باشیم

کمی دنبال نگاه های معصوم و پاک باشیم

کمی دنبال دست ها و صورت های خسته و رنج کشیده باشیم

کمی هم دنبال حرف های ساده باشیم...

[ پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 15:24 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

چرخوندن دنیا
عشقت باید تو بغلت باشه

محکم تو سینه خودت فشارش بدی

تا نفسش بند بیاد

جیغ بکشه

دور خودت بچرخی و بچرخونیش

این قدر بچرخی ... این قدر بچرخونی ... بچرخی ... بچرخونی ... بچرخی ... بچرخونی ...

تا سر هر دوتانو گیج بره پهن شید رو زمین

بعد چشماتونو ببندید

دنیا دور سرتون بچرخه ... بچرخه ... بچرخه ...

بعد خوشحال باشی که چقدر زورت زیاده که تونستی دنیا به این بزرگی رو بچرخونین

دو نفری..
عــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــا شـــ ــــــ ـــــــ ـــــــق  عـــ ـــ ـــ ـــشـــ ـــ ـــ ـــقـــ ـــ ـــ ـــمـــ ـــ ـــم

[ چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:58 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

زخمی، که بر دل آید ، مرهم نباشد او را
زخمی، که بر دل آید ، مرهم نباشد او را

خامی که دل ندارد این غم نباشد او را

گفتی که: دل بدوده، من جان همی فرستم

زیرا که با چنان رخ دل کم نباشد او را

عیسی مریم از تو گر باز گردد این دم

این مرده زنده کردن دردم نباشد او را

گویند: ازو طلب دار آیین مهربانی

نه نه، طلب ندارم، دانم نباشد او را

از پیش هیچ خوبی هرگز وفا نجستم

زیرا وفا و خوبی باهم نباشد او را

از چشم من خجل شد ابر بهار صد پی

او گر چه بربگرید، این نم نباشد او را

این گریه کاوحدی کرد از درد دوری او

گر بعد ازین بمیرد ماتم نباشد او رااوحدی مراغه ای

[ چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:53 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

امشب گریه میکنم
امشَــب


گریـہ مے کـُنم


بـہ یــآد تـَمــآم آن چیزے کـہ خوآستے و بـُودم


کـہ خوآستـَم و نـَبودے


امشـَـب


بـہ پــآس تـَمــآم تـَحقیرهــآیے کـہ


بـہ خــآطرت شـِنیدم و هـَنوز


شـِکست نـَخوردم


امشـَـب


بـہ یــآد تــُ ـ ـ ـو


بـہ یــآد دل عــآشقَم


بـہ یــآد طـَعم تـَلخِ دوست دآشتـَـــن


امشـَـب


گریـہ مے کـُنم . . .

[ چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:51 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

خنجر رفاقت
رفــــیــق !!


پـیـراهــَــنـــمــ را بــــِــزטּ بـآلـــآ !! 


كـــَمـــَــرَمـــ را دیـــدے ؟؟ 


نـــترس ، چیـزے نیــســـتـــ !! 


ایــטּ هــا فــَــقــَــط جـآے خـــَـنــجــَـرَنـــد !! 


مــــטּ نــفــَــهـمیــدمــ در رفـــــآقــــَـتـــ چــــﮧ شـــد ؟؟ !! 


وَلــــــــﮯ ؛ تــــــو مــُــواظـــبـــــ بــــآش .. !!


[ چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 11:11 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

خانه ی دوست کجاست؟
خانه ی دوست کجاست؟

در فلق بود که پرسید سوار

اسمان مکثی کرد

رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید

وبه انگشت نشان داد سپیداری و گفت

نرسیده به درخت

کوچه باغی است که از خواب خدا سبز از تر است

ودر آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت ابی است

می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ ،سربه در می ارد

پس به سمت گل تنهایی می پیچی

دو قدم مانده به گل

پای فواره ی جاوید اساطیر زمین می مانی

وترا ترسی شفاف فرا می گیرد

در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می شنوی

کودکی می بینی

رفته از کاج بلندی بالا،جوجه بردارد از لانه ی نور

واز او می پرسی

خانه ی دوست کجاست؟

[ چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 11:10 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

هستم تا آخرش . . .
گاهی اوقات نه !


همیشه ، نیاز داری به یه آغوش بی منت که تو رو فقط و فقط  واسه خودت بخواد


که وقتی تو اوج تنهایی هستی با چشماش بهت بگه ، بهت بگه هستم تا ته تهش . . .


هستم تا آخرش . . .

عاشقتم بدجور . . .


توهم رو کنی بهش و بهش بگی منم هستم همینجا توی قلبت تا ابد ...

[ چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 11:5 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

مرا ببر
توآب چشمه و من پیر-پیر مادرزاد


تورا برای رسیدن همیشه دیرم من


برای یافتنت در میان رویاها


چقدر فاصله از خوابها بگیرم من


مراببر:ببرازخویش هرکجا خواهی


که پا شکسته ی هین راه ناگزیرم من

[ چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 11:4 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

نابینا
توی دنیا

دوتا نا بینا میشناسم

یکی تو که هیچ وقت عشقم رو ندیدی

یکی من که کسی جز تو ندیدم[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 21:25 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

دور بمانید

هي آدم هــــــــآ!

باور كنيد ميخواهم از شما دور بمانم..

نزديك كه ميشويد..

ســــــــــردي عاطفه هايتان وجودم را ميلرزاند..

محض رضاي خــــــــدآ دور بمانيد...


attachment.php?attachmentid=397&d=132769

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 21:24 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

به مهرت بسته ام دل را
لبانت قند مصری ، گونه هایت سیب لبنان را

روایت می کند چشمانت آهوی خراسان را

من از هر جای دنیا هرکه هستم عاشقت هستم

به مهرت بسته ام دل را ، به دستت داده ام جان را . . .


[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 21:23 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

میخوانم

میخوانم 


هزاربارمیخوانم 


ردپای حضورت را 


برجای جای زندگیم


حتی یادت نیز لبخند رابه لبانم هدیه میدهد 


بامن بمان تا آخردنیا


میخواهم کتابی باشد بودنت برایم بابینهایت صفحه 


هرروز مرورکنم تورابدون ترس ازبه پایان رسیدن این رمان شیرین


بامن بمان تاآخر دنیا

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 21:21 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

لالت میکنن
آدم هـــا لالــــت مـــی کننــــد . . .

بعـــد هـــی مـــی پــرسنـــد :

چـــرا حــرف نمــی زنــی ؟! . . .

ایـــن خنـــده دار تـــرین نمـــایشنـــامــه ی دنــیــاســــت . . !

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 21:20 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

باید عاشق باشی
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﺳﺮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ

ﺩﺳﺖ ﺳﺮב ﯾﻌﻨﯽ ﭼــﮧ ... ﺣﺮﻑ ﺳﺮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﭼــﮧ

בﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﺳﺘﺖ בﺍﺭﻡ ﮔﻔﺘﻨﺖ ، ﺳﮑﻮﺕ ﺳﺮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﭼــﮧ

ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺣﺮﻑ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻭבﺳﺘﺖ

ﻭﻗﺘﯽ ﺑــﮧ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺍﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭב ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺕ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﯿﺸﻮב

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 21:20 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

بزن به سلامتی
بزن به سلامتی حرفهای دلت که به کسی نگفتی . . .

بزن به سلامتی اینکه کوه درد بودی ولی دم نزدی . . .

بزن به سلامتی تنهایی هات ولی تنهایی رو دوست نداشتی . . .

بزن به سلامتی ارزوهایی که نتونستی لمسشون کنی . . .

بزن به سلامتی عشقی که طالعش به اسمت نبود ولی هنوزهم دوسش داری . . .

بزن به سلامتی شبهایی که تو تنهاییهات گریه کردی ولی نمیدونستی برای چی . . .

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 21:18 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

وقتی بغلش کردم
وقتــــــي بـغـلـــــش كــــردم ؛

تـمــــوم تـنـــــــــــم لــــــــــرزيـــد !

نــــــــه واســـــــه خـــــــوشـــــــــــحـال ــي ....

يـا عـشـــــــــق بــــــازي !

واســــــه تــــــــرس از فـــــــــــرداي بــــــــدون اون


[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 21:15 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

به سلامتی


تلخے الڪل شرابــ و بـﮧ " جوטּ " مےـخرم ...!

فقط بـخاطر اينڪـﮧ موقع " خورכنش" بـگم :

مےـزنم " بسلامتے" ڪـسے ڪـﮧ

هےـچوقتــ "نفهمےـد" چـقـכ

مےـخوامشـ ...!


nasim_photo_blogfa_com_iii_2_.jpg

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 21:12 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

گل یاس مهربون
kart-postal-asheghane-smscamp-9.jpg

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 21:11 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

آسمان آبیست
The People think sky is blue but i think sky is black because i see sky in your eyes
انسان ها عقیده دارند که آسمان آبی است،اما من بر این باورم که آسمان سیاه است،زیرا من آسمان را درچشمان تو میبینم........

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 15:11 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

جاذبه
گاهی وقتـــا . . . یه نفـــر . . . باعث می شه که حس کنی . . .

چیزی که تـــو رو روی زمین نگه داشته . . .

جاذبه ی زمین نیست . . . / .


[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 15:2 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

معجزه یعنی ...
مُــعــجِــزـه یَــعـنــﮯ. . . .


تــو בر خــیــالََـــت گـــاـهـﮯ


بــہ "مَــــن" فِـــكــر مـﮯ كُــنــﮯ. .. ..

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 15:1 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

سکوت
گاهی وقتها سکوت !!! حرفهای زیادی در گلو دارد 
که توانایی گفتن ندارد
کافیست آرام گوش داد 
تا درکش کرد

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 15:1 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

پیانو آنلاین

document.write ('
');

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:56 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

دلنوشته های تنــــــهایی من+عکس سری 11[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:41 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

طناب عشق
تا وقتي گناه نكرديم طناب عشقمون به خدا وصله...        وقتي گناه كرديم اين طناب پاره مي شه....                 اما حالا بیا با هم توبه کنیم...

              

                       توبه گره مي زنه اين طنابو.....                               و طناب كوتاه تر مي شه....

                               

                                       حالا  به خدا نزديك تريم ....
2D3OD00Z.jpg

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:39 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

به چه مانند کنم؟
به چه مانند کنم خلوت اغوش تو را
به یکی بستر گل
به پرستشگه عشق
یا به خلوتگه جان ها که غم از یاد برد
به نفس های بهار
یا به یک خرمن یاس
که نسیم خوش آن را همه جا باد برد
به چه مانند کنم؟

attachment.php?attachmentid=867&d=132769

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:38 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

شیرین و فرهاد
فــرهــاد مــی دانــست صــد سال هــم نمــی توانــد
کــوه  را بکند 

فــقط مــی خواســـت یـک عمـــر

اســمش را بــا شــیریـن بیاورند

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:38 ] [ FMD Se7eN ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه